Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Pravna sigurnost u prometu nepokretnosti

Agencija za nekretnine „Megastan“ veliku pažnju posvećuje pravnoj sigurnosti svojih klijenata. Zato nastojimo da na tržištu ponudimo isključivo nepokretnosti čija je svojinska dokumentacija potpuna i uredna. Tokom višegodišnje prakse zaključili smo da se na tržištu najčešće pojavljuju nekretnine uknjižene na prodavca sa nespornim svojinskim statusom. Međutim, dešava se i da prodavci nisu uknjiženi na nepokretnosti koje žele da prodaju, ali imaju potpuno urednu svojinsku dokumentaciju, a ponekad je ta dokumentacija neuredna i nepotpuna za nesmetanu uknjižbu u katastar nepokretnosti. U takvim slučajevima, prodavcima pružamo punu savetodavnu i logističku pordršku u ažuriranju svojinske dokumentacije, kako bi kupoprodaja bila obavljena na pravno valjan i legalan način.

Moramo naglasiti da, uz sve naše iskustvo i zalaganje, ponekad nije moguće kompletirati svojinsku dokumentaciju koja je potrebna za prodaju nepokretnosti. Srećom, broj ovakvih slučajeva je mali.
Istovremeno, vodeći računa o svakom aspektu posla, maksimalno se trudimo da kako prodavcima tako i kupcima obezbedimo promet nepokretnosti na najbezbedniji mogući način, bez ikakvog rizika.

Podrška kupcima tokom celog procesa kupovine nepokretnosti

Posebnu pažnju poklanjamo podršci kupcima u svim postupcima koji su vezani za proces kupovine nepokretnosti, uključujući saradnju i komunikaciju sa poslovnim bankama, javnim preduzećima, državnim organima i službama, javnim beležnicima, poreskim organima, kao i svim drugim licima koja su uključena u proces prometa nepokretnosti.

Iskustvom i praksom, upoznati smo sa svim pravnim, administrativnim i sličnim aspektima i preprekama u kupoprodaji nepokretnosti koje otežavaju, usporavaju, ponekad poskupljuju, ali i onemogućavaju realizaciju kupoprodaje nepokretnosti. Na osnovu stečenog iskustva, izgradili smo mehanizme rada i protokole koji omogućavaju rešavanje takvih situacija i nesmetani promet nepokretnosti na što brži i efikasniji način, uz potpunu pravnu sigurnost i prodavaca i kupaca.

U cilju obavljanja posla na pravno valjan način, ostvarili smo stalnu saradnju sa više advokatskih kancelarija specijalizovanih za pružanje pravnih usluga u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, naročito u prometu nepokretnosti, tako da je svaki promet nepokretnosti u kom posredujemo propraćen i adekvatnom stručnom pravnom podrškom.