Megastan Logo

Megastan je član
Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije

Adresa:

Takovska 36, Beograd

Telefon:

+381 11 36 22 322

Tip nekretnine: Opština: Lokacija: Cena: Ulica: Površina:
Prodaja Izdavanje - -
Struktura: Grejanje: Sprat: Sortiraj po:
- -

  Saveti: Porez na imovinu

  Obaveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnosti je pravno ili fizičko lice koje je imalac prava na nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

  Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova visina se utvrđuje na godišnjem nivou, a plaća se kvartalno. 

  Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. 

  Poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu podnosi se odeljenju Republičke uprave javnih prihoda na teritoriji opštine na kojoj se predmetna nepokretnost nalazi.

  Potrebno je priložiti sledeće:

  • Popunjen obrazac PPI-2 na ime kupca nepokretnosti
  • Fotokopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a original na uvid
  • Fotokopiju lične karte podnosioca prijave, odnosno kupca

  Ukoliko je više kupaca poreska prijava se podnosi za svakog pojedinačno srazmerno njihovim udelima.

  Ukoliko je kupac nerezident - strani državljanin - potrebno je pribaviti PIB za fizička lica pre nego se podnese poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu. 

  PIB za fizička lica - nerezidente, pribavlja se u Ministarstvu finansija - poreska uprava.


  Drugi saveti:

  Megastan na mapi

  2014 - 2017 © Copyright Megastan d.o.o.

  Agencija za nekretnine Megastan, pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

  Megastan je upisan u Registar posrednika broj 298

  top